Dzemdību nami un arhīvi

Savu dzimšanas laiku var uzzināt, pieprasot to dzemdību namos vai arhīvos

Precīzs dzimšanas laiks ir svarīgs, lai izveidotu individuālo astroloģisko karti, bet ne visiem tas zināms. Dzimšanas laiks ir norādīts vairumam dzimušo pēc 1994. gada, savukārt pārējiem, informācija ir jāprasa vietā, kur esi dzimis – dzemdību namā vai slimnīcā.

Gadījumos, ja dzimšanas dati nav saglabāti dzemdību nama vai slimnīcu arhīvos, vai konkrētā iestāde vairs neeksistē, ikvienam ir tiesības lūgt ierakstu no dzemdību zāles žurnāla. Šai informācijai nav datu glabāšanas noilguma, bet ir iespējams, ka dažādu iemeslu dēļ dati nav saglabājušies vai ir saglabājušies nepilnīgi. Lai uzzinātu, kur glabājas pacientu kartiņas un, kādā kārtībā ziņas iespējams pieprasīt, informāciju var meklēt Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīgā, Jūrmalā) vai attiecīgajā zonālajā valsts arhīvā

http://www.arhivi.gov.lv/index.php?&443.


Jāņem vērā tas, ka Fizisko personu datu apstrādes likums nosaka, ka vari uzzināt tikai savu dzimšanas laiku, jo citu cilvēku dati netiek izpausti. Izziņu sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Slimnīcas un kontaktinformācija, dzimšanas laika iegūšanai


Informācija sagatavota, izmantojot resursu: www.astrologi.lv