Astroloģiskā karte

Astroloģiskā karte atspoguļo planētu izvietojumu debesīs konkrētā laikā un vietā.