Kas Ir Astroloģija?

Vairākus gadu tūktošus sena mācība, ar kuras palīdzību izzinām sevi un savu likteni.

Astrolģija ir gadu tūkstošus sena mācība par saikni starp kosmosa ķermeņu astronomisko izvietojumu debesīs un to mijiedarbību ar notikumiem uz zemes. Tās pirmsākumi meklējami jau senajās Babilonijas un Šumeru kultūrās. Termins “astroloģija” radies no grieķu valodas vārdiem -astron (zvaigzne) un logos (vārds, gudrība). 

Astroloģija aplūko cilvēku kā mikrokosmosu, bet saules sistēmu un zvaigznes kā makrokosmosu. Astroloģija dod skaidroumu par to, kā makrokosmoss - Saules, Mēness, citu planētu, zvaigžņu un asteorīdu izvietojums dzimšanas brīdī, nosaka cilvēka rakstura iezīmes un likteni.

Vairāk par astroloģiju: https://lv.wikipedia.org/wiki/Astrolo%C4%A3ija