Astroloģija ir gadu tūkstošus sena mācība par saikni starp kosmosa ķermeņu astronomisko izvietojumu debesīs un to mijiedarbību ar notikumiem uz zemes. Tās pirmsākumi meklējami jau senajās Babilonijas un Šumeru kultūrās. Termins “astroloģija” radies no grieķu valodas vārdiem -astron (zvaigzne) un logos (vārds, gudrība).

Astroloģija aplūko cilvēku kā mikrokosmosu, bet saules sistēmu un zvaigznes kā makrokosmosu. Astroloģija dod skaidrojumu par to, kā makrokosmos - Saules, Mēness, citu planētu, zvaigžņu un asteroīdu izvietojums dzimšanas brīdī, nosaka cilvēka rakstura iezīmes un likteni.

Vairāk par astroloģiju: Wikipēdija

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!