Priekšvēsture, dibināšana un sākumposms.

Astroloģijas zināšanas atjaunotajā brīvvalstī ienāca pa vairākiem kanāliem.

Var nosaukt dažus būtiskākos.

Latvijas PSR darbā tika norīkoti speciālisti no visas PSRS. Viens no tādiem bija Anna Levicka, kura kopā ar savu vīru Arkādiju pārzināja astroloģiju un uzsāka astroloģiju mācīt Liepājā no 1990. līdz 1993.gadam. Paralēli notika Maskavas astrologu vieslekcijas Rīgā. Pazīstamākie lektori bija A.Levins, A.Podvodnijs un citi. Deviņdesmioto gadu laika strauji ieauga krievvalodīgo lektoru skaits gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan Liepājā.

Latvijā zināmākie vecās skolas astrologi tobrīd bija Nikolajs Kalerts un Sergejs Vronskis.

Pateicoties Valerija Babajeva aktivitātēm, Latvijā uzsākās apmācības Hamburgas astroloģijā.

Verners Straupe un Juris Kauliņš bija apguvuši astroloģiju paši un izmantoja Velova māju sistēmu, deviņdesmito gadu otrajā pusē to sākot izplatīt arī citiem interesentiem.

Arī vēdiska astroloģija ienāca Latvijā, galvenokārt Krišnas apziņas biedrībā (pasniedzējs Šiva).

Ļoti aktīvi Latvijā ienāca arī PSRS televīzijā populāra astrologa P.Globas sekotāji, kurš propagandēja Avestas (Irāna) astroloģiju.

Sākotnēji visa apmācība astroloģijā notika tikai krievu valodā. Visa astroloģiska literatūra Latvijā bija svešvalodās, 99% - krievu. Uz Latviju tika vestas ļoti daudzas astroloģijas grāmatas krievu valodā no Maskavas, Pēterburgas, Minskas,  un citām bijušas PSRS pilsētām. Tās tika tirgotas dažādās vietās. Populārākās no tam bija Rēriha biedrības Viedas grāmatnīcas Rīga, Marijas un A.Čaka ielās. Tajās bija arī daudz citas garīga rakstura literatūras, mūzikas u.c. Ļoti populāri bija gada kalendāri. Tajos katrs astroloģijas students varēja iegādāties arī tabulas māju aprēķiniem un efemerīdas 20. un 21.gadsimtam. Tāpat populārs bija kiosks pazemes pārejā uz autoostu. Literatūru ar vilcieniem piegādāja arī privāti - vilcienos ar somām…

Pirmā apmācība latviešu valodā sakās 1993.gadā, kad Andris Račs un Didzis Šķila izveidoja mācību kursu Liepājā. Diezgan drīz pēc tam astroloģiju latviski varēja apgūt pie Jura Birša un Anitas Brasliņas u.c.

Pirms Latvijas Astrologu Asociācijas dibināšanas Latvijā darbojās ap 20 vietu, kurās dažādā līmenī varēja apgūt astroloģiju.

Dibināšana.

Latvijas televīzijā deviņdesmitajos gados bija populārs izklaides Žaklīnas Cinovskas raidījums "Horoskopi, horoskopi".  1995.gadā Žaklīna Cinovska atvēra astroloģisko konsultāciju salonu "Žaklīnas horoskopu centrs" Rīgā, Stabu ielā 63. Tam bija izbraukuma konsultācijas vairākās lielākajās Latvijas pilsētās. Tajā kā astrologi ir darbojušies Juris Kauliņš, Verners Straupe, Guntis Biezais un Andris Račs. Kā administrators tajā strādāja Māra Galeja (Ošuroka). Pēc Andra Rača privātās prakses un skolas darbības uzsākšanas Rīgā un visā Latvijā un citām iekšējām pārmaiņām centrā, Žaklīna Cinovska neturpināja centra darbību. Jau ar citu nosaukumu "Horoskopu pasaule" centra vadību uzņēmās Māra Galeja (Ošuroka).

1997.gadā Andris Račs uzsāka pirmo astrologu vasaras nometņu organizēšanu, kuras laika gaitā ieguva lielu popularitāti un notika katru vasaru 17 gadu garumā. Tās apmeklēja arī daudzi astrologi un astroloģijas studenti.
Latvijā iznāca "Astroloģijas avīze", kurā bieži publicējās Ingūna Miļūne un Andris Račs.

Māra Galeja (Ošuroka) organizēja dažādus ar astroloģiju saistītus izklaides pasākumus.

1999.gadā Māra Galeja (Ošuroka) aicināja Andri Raču apzināt Latvijas astrologus, kuri vēlētos piedalīties astrologu organizācijas radīšanā. Mērķis bija visu Latvija pārstāvēto astroloģijas skolu pārstāvju tikšanās. Ne visi atsaucās. Dibināšanā tika aicināti arī Aleksandrs Sokolovs, Simons Bizūns, Valerijs Babajevs, Ivo Puriņš un citi, taču tie dažādu iemeslu dēļ neatsaucās. 1999.gada beigās un 2000.gada sākumā notika sarunas un 2000.gada 4.aprīlī Stabu ielā 63 sanāca LAstrAs dibināšanas sapulce.

Tajā piedalījās:

 • Māra Galeja (Ošuroka)
 • Juris Biršs
 • Andris Račs
 • Laila Krastiņa
 • Anita Brasliņa
 • Vineta Balcere
 • Didzis Šķila
 • Ingūna Miļūna
 • Ilze Pavlovska
 • Vega Spalviņa
 • Guna Bundule
 • Andis Briedis
 • Ināra Meldere
 • Laila Roga
 • Lilita Bērziņa
 • Verners Straupe

Tajā tika ievēlēta 1. LAstrAs valde.

 • Andris Račs
 • Juris Biršs
 • Māra Galeja (Ošuroka)
 • Laila Krastiņa
 • Vineta Balcere
 • Anita Brasliņa
 • Didzis Šķila
 • Andis Biedris
 • Ingūna Miļūna
 • Guna Bundule

Prezidenta kandidatūrai tika izvirzīti 2 pretendenti - Juris Biršs un Andris Račs. Juris Biršs atteicās un par prezidentu tika ievēlēts Andris Račs, par viceprezidentu Juris Biršs, par izpildirektoru  Māra Galeja (Ošuroka). Šādā triju cilvēku vadība noritēja galvenais asociācijas darbs sākuma stadijā.

Sapulcēm tika izmantotas telpas Stabu ielā 63- 2.stāvā (Komunālprojekts).

Asociācijas nosaukums tika diskutēts starp variantiem Latvijas astrologu asociācija vai Latvijas astroloģijas asociācija. LAA vietā Didzis Šķila piedāvāja LAstrA. Mājas lapas sākotnējā adrese bija www.astrologer.lv

Sākumposms.

Turpmākajā asociācijas darbībā tika izvirzīti  galvenie mērķi:

 • Apvienot Latvijas astrologus, lai veicinātu astroloģijas kvalitātes izaugsmi
 • Izveidot astrologu sertifikācijas un ētikas komisijas

Pirmā mērķa sasniegšanā katru gadu tika organizētas astroloģijas konferences, kuros astrologi prezentēja savus pētījumus un atziņas. Tajās piedalījās gan asociācijas biedri, gan neatkarīgi lektori.

Izveidojās astrologu "klubiņš", kurš pēc iespējas katru nedēļu notika bibliotēkā Lomonosova ielā, kur saimniece bija Anita Brasliņa. Tajā tika apspriesti praktiski ar astroloģijas praksi saistīti  jautājumi. Šos pasākumus pie tējas tases regulāri apmeklēja Juris Biršs, Verners Straupe, Andris Račs un citi. Laikā, kad komunikācija notika tikai klātienē, tas bija ļoti vērtīgi.

Sertifikācijas komisijas izveidošanā tika ieguldīts liels darbs, mudinot visu Latvijā pārstāvēto astroloģijas skolu vadītājus vai pasniedzējus piedalīties tajā, lai izveidotu pēc iespējas objektīvāku pārstāvniecību. Jāņem vēra kāds svarīgs apstāklis: vairākām astroloģijas skolām nebija patiesas politiskas intereses to darīt, jo tie pārstāvēja savas mātes organizācijas Maskavā, Hamburgā, Pēterburgā, Varšavā un citur, un tajās izdotie diploma tika uzskatīti par vērtīgākiem kā vietējie. Pēc vairākkārtīgām A.Rača pārrunām ar skolu vadītājiem, vairākus tomēr izdevās integrēt šajā komisijā. Kā izcili piemēri komisijas darbā ir Gaļina Svedberga, Valerijs Babajevs. Juris Kauliņš sākotnēji arī daži Globas skolas pārstāvji.

Ilgāku laiku notika gatavošanās ētikas kodeksa apstiprināšanai. Izdevās noorganizēt Latvijas astrologu kongresu, kurs notika zinātņu akadēmijas telpās, tajā piedaloties ap 300 dalībniekiem. Pēc ilgām debatēm kodekss tika pieņemts 22.05.2004.

2005.gadā Latvijas astrologu asociācija sagatavoja informatīvus materiālus par Latvijas astroloģiju un piedalījās (Andris Račs, Sandra Jirgena(Mihailova)) lielākajā Eiropas ikgadējā konferencē Apvienotajā Karalistē Jorkā.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!