LAstrA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē no LAstrA biedru vidus uz četriem gadiem.

Valdes priekšsēdētāja, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja: Žanete Korde +371 29 482 989 zanetekorde@gmail.com

Valdes priekšsēdētājas vietniece, datu aizsardzības speciāliste, juridiskais atbalsts: Kristīne Brauna-Tursa +371 29 104 499 kristine@obana.lv

Valdes locekle, atbildīgā par sadarbību ar citām organizācijām: Līga Šīrona +371 29 434 903 liga@meness.lv

Valdes loceklis: Andris Račs +371 29 130 025 racsandris@inbox.lv

Valdes locekle, sertifikācijas komisijas sekretāre: Santa Pīlāce +371 29 113 119 santa.pilace@gmail.com

Valdes locekle, ētikas komisijas priekšsēdētāja: Guna Bundule +371 29 120 267 guna.bundule@gmail.com

Ētikas komisijas locekles: Baiba Gulbe un Kristīne Kleinberga Ankrava
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!