LAstrA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē no LAstrA biedru vidus uz četriem gadiem.

Valdes priekšsēdētāja: Žanete Korde +371 29 482 989 zanetekorde@gmail.com
Valdes loceklis: Andris Račs +371 29 130 025 racsandris@inbox.lv
Valdes locekle: Santa Pīlāce +371 29 113 119 santa.pilace@gmail.com
Valdes locekle: Guna Bundule +371 29 120 267 guna.bundule@gmail.com
Valdes locekle: Līga Širona +371 29 434 903 liga@meness.lv
Valdes locekle: Kristīne Brauna-Tursa +371 29 104 499 kristine@obana.lv

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!